Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce služby jsou určeny pouze pro účely PlugoFB, která s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky. Objednatel souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, za výše stanovených podmínek.